ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1988
  6. 51-53
    • Presentation and comments of the book of Panagiotis Kanellopoulos under the title : "Texts of Panagiotis Kanellopoulos from the fight against dictatorship of 1967-1974".
    • Παρουσίαση και σχολιασμός του βιβλίου του Παναγιώτη Κανελλόπουλου με τίτλο : "Κείμενα Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Από τον αγώνα του εναντίον της Δικτατορίας 1967-1974".