Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

THE THEORY OF ARCHITECTURE AND ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς, Παύλος Μ.
  5. 1998
  6. 439-476
    • A many page report on the architecture of classic and roman years with many reports to Acropolis and the Parthenon. Information is drawn from the treatise of the commentators and architect of the 1st B.C. Vitrouviou concerning architecture.
    • Πολυσέλιδη αναφορά στην αρχιτεκτονική των κλασσικών και των ρωμαϊκών χρόνων με πολλές αναφορές στην Ακρώπολη και τον Παρθενώνα. Πολλές πληροφορίες αντλούνται από την πραγματεία του σχολιαστή και αρχιτέκτονα του 1ου π.χ. αιώνα Βιτρούβιου "Περί Αρχιτεκτονικής".