1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dimitriou Achilleas A. | Δημητρίου, Αχιλλεύς (1946-2013)
  5. 1998
  6. 437-438
    • A summary of a speech concerning the liver, the adjusting function that it provides to the organism , it's importance for survival and it's unique property to revive. It's two most important roles : A) Detoxification and B) The synthesis. This is why the most important support strategies of the suffering liver are focussed on the recovery of those two functions.
    • Περίληψη ομιλίας για το ήπαρ , τις ρυθμιστικές λειτουργίες που παρέχει στον οργανισμό , την σημασία του για την επιβίωση και την μοναδική ιδιότητά του να αναγεννάται. Οι δύο σημαντικότεροι ρόλοι του είναι : α) η αποτοξίνωση και β) η σύνθεση γι' αυτό και οι σημαντικότερες στρατηγικές υποστήριξης του πάσχοντος ήπατος εστιάζονται στην αποκατάσταση των δύο αυτών λειτουργιών του.