ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1998
  6. 429-434
    • George Mitsopoulos's book "The problem of the concept of law ? " is presented which projects the ? ? pursuits from theoretics of that sector. Also, he presents this concept in it's apparcint or covered form in ancient greek law and it's major appearance as a ? means of the roman law.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Μητσόπουλου Γεωργίου "Το πρόβλημα της έννοιας του δικαιϊκού πλάσματος" , το οποίο προβάλει τις περί του πλάσματος δικαίου αναζητήσεις από θεωρητικούς του είδους . Παρουσιάζει επίσης την έννοια αυτή στην εμφανή ή κεκαλυμμένη μορφή της στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο και στην κύρια εμφάνισή της ως νομοτεχνικού μέσου του ρωμαϊκού δικαίου.