ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. BERTRAND BOUVIER

THE FORMAL RECEPTION OF CORRES PONDING MEMBER OF THE ACADEMY, M. BERTRAND BOUVIER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1998
  6. 357-361
    • On the ocassion of the formal reception of corresponding member of the Athens Academy m. Bertrand Bouvier, the life and work of the new academic are presented.
    • Με αφορμή την επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Bertrand Bouvier , παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του.