1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1998
  6. 357-361
    • On the ocassion of the formal reception of corresponding member of the Athens Academy m. Bertrand Bouvier, the life and work of the new academic are presented.
    • Με αφορμή την επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Bertrand Bouvier , παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του.