ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC MS. GALATIAS SARANTI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλάχος, Άγγελος (1915-2003) | Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1998
  6. 180-182
    • Some biographic facts and the writting work of new academic, ms. Galatia Saranti.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφικό έργο της νέας ακαδημαϊκού κας. Γαλάτειας Σαράντη .