ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC M. DIMITRIOU TRICHOPOULOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010) | Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1998
  6. 141-143
    • Some biographic facts and the scientific work of new academic, m. Dimitriou Trichopoulou.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Δημήτριου Τριχόπουλου .