Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΚΙΩΝΗ

THE PAINTINGS OF DIMITRI PIKIONI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1998
  6. 115-136
    • A speech concerning the life, the course and mostly the paintings of Dimitri Pikioni.
    • Ομιλία για την ζωή , την διαδρομή και κυρίως την ζωγραφική πορεία του Δημήτρη Πικιώνη .