Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

CORNELIUS CASTORIADIS AND THE "RACE" OF PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1998
  6. 82-93
    • On the occasion of the pause of the completion of the proceedings for the election of Cornelius Castoriadi, due to his death, corresponding member of the Athens Academy, his personality and his philosophical work are presented.
    • Με αφορμή την διακοπή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την εκλογή του Κορνήλιου Καστοριάδη , ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών λόγω του θανάτου του , παρουσιάζεται η προσωπικότητα και το φιλοσοφικό έργο του .