ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΓΚ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

CARL YOUNG A CARTOGRAPHER OF THE SOUL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος | Αυγουστής Γ.
  5. 1998
  6. 64-81
    • The life and work of researcher and major cartographer of our thymic world, of the great psychiatrist Carl Wig are presented.
    • Παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του ερευνητή και μεγάλου χαρτογράφου του θυμικού μας κόσμου , μεγάλου ψυχίατρου Κάρλ Γιούγκ .