1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 31645
  4. GR-AtACAb10085866
  5. Ελληνικά
  6. Ιλαρίων Σιναΐτης ο Κρης
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχείο του Γένους Τυπογραφείο, 1818
  8. 42