Περί των Ελλήνων της μεσημβρινής Ρωσσίας : υπομνημάτιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 29444
  4. GR-AtACAb10078429
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Λ. Δ. Βιλαράς και Β. Λιούμη, 1853
  7. 75