ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

WITHIN EVERYTHING : FROM THE STRUCTURE OF THE UNIVERSE UNTIL THE BRAIN LABYRINTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Nanopoulos Dimitris | Νανόπουλος, Δημήτριος (1948-) | Nanopoulos Dimitris
  5. 1997
  6. 670-684
    • The contribution of quantic phenomenons is being pointed out to the progress of man, to the biological oreation of the human organism and finally, to the progress of man's brain that lead man to today's level.
    • Υπογραμμίζεται η συμβολή των κβαντικών φαινομένων στην εξέλιξη των ανθρώπων , στην βιολογική λειτουργεία του ανθρώπινου οργανισμού και τέλος στην εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου που οδήγησε τον άνθρωπο στο σημερινό του επίπεδο .