ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΙΔΗ

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY, GEORGE SARIDI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1997
  6. 626-629
    • On the occasion of the formal reception of new corresponding member, m. George Saridi, his biographic facts and his scientific work are presented.
    • Με αφορμή την επίσημη υποδοχή του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γεώργιου Σαρίδη , παρουσιάζονται τα βιογραφικά του στοιχεία και η επιστημονική του δραστηριότητα .