1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1997
  6. 626-629
    • On the occasion of the formal reception of new corresponding member, m. George Saridi, his biographic facts and his scientific work are presented.
    • Με αφορμή την επίσημη υποδοχή του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γεώργιου Σαρίδη , παρουσιάζονται τα βιογραφικά του στοιχεία και η επιστημονική του δραστηριότητα .