ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

THE RIGHT OF THE INDIVIDUAL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζηζιούλας, Ιωάννης, Μητροπολίτης Περγάμων (1931-) | Archibishop of Pergamou, John Zizioulas
  5. 1997
  6. 585-604
    • On the occasion of the 11th anniversary celebration from the introduction of Saint-Dionisiou of Aeropagus as a protector of judges, archibishop of Pergamou and academic John Zizioulas develop the concept of "individual" as it arises from articles of the first priests of the church and especially that one jurist Tertiliannou and Augustinou. Finally, a determination of the individual's rights is attempted in relation with his environment. A short speech reply by the president of the supreme court, m. Stephanou Mathia.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της 11ης επετείου από της καθιερώσεως του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου ως προστάτου των Δικαστών , ο Μητροπολίτης Περγάμου και ακαδημαϊκός Ιωάννης Ζηζιούλας αναπτύσει την έννοια του προσώπου όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα κείμενα των πρώτων πατέρων της εκκλησίας και ιδιαίτερα του νομικού Τερτιλιανού και του Αυγουστίνου . Τέλος επιχειρείται οριοθέτηση των δικαιωμάτων του προσώπου σε σχέση με το περιβάλλον του . Σύντομη αντιφώνηση του Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Στεφάνου Ματθία .