ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC M. GEORGE KONTOPOULOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010) | Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1997
  6. 547-550
    • Some biographic facts and the scientific work of new academic, m. George Kontopoulou.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Κοντοπούλου .