Οδοιπορικόν ή σύντομος περιγραφή τινών των εν Αθήναις νέων καταστημάτων και αρχαιοτήτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 41469
  4. GR-AtACAb10091017
  5. Ελληνικά
  6. Χαριλάου, Εμμανουήλ
  7. Εν Ερμουπόλει: Γ. Μελισταγούς, 1843
  8. 16