Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

CONSTANTINE TSATSOU'S CONTRIBUTION TO THE GENERAL THEORY OF LAW AND JURISPRUDENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1997
  6. 511-516
    • A short speech concerning the contribution of Constantine Tsatsou to law and to jurisprudence.
    • Σύντομη ομιλία αναφορικά με την συμβολή του Κων/νου Τσάτσου στο δίκαιο και την νομολογία .