ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

A SPEECH BY ACADEMIC M. CONSTANTINE DESPOTOPOULOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1997
  6. 501-510
    • On the occasion of the 10 years from Constantine Tsatsou's death, a speech is being made about the life, the spirit and the work of academic and president of greek democracy.
    • Με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσάτσου , γίνεται ομιλία για τη ζωή , το πνεύμα και το έργο του ακαδημαϊκού αλλά και Προέδορυ της Ελληνικής Δημοκρατίας .