ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Κ. MARCEL CONCHE

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER, MARCEL CONCHE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1997
  6. 431-434
    • Curriculum Vitae and scientific activities of the new corresponding member of the Axademy of Athens Mr. Marcel Conche.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Marcel Conche .