ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

APPLICATIONS OF COMPUTER SCIENCE IN MEDICINE, DESCRIPTION AND DIAGNOSIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1997
  6. 410-430
    • The speech is about the applications of technology of computer science, about the elaboration of medical depiction and especially about the technology of computer science. A report is made about the prompt diagnosis of cancer and about the astrodiagnosis ? of the breast. In general, the content of the speech refers to results of research programs that aim to the prompt diagnosis of breast cancer.
    • Η ομιλία αναφέρεται σε εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορικής , στην επεξεργασία της ιατρικής απεικόνισης , και ειδικότερα στην τεχνολογία της πληροφορικής . Γίνεται αναφορά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και στην αστροδιάγνωση μικροαποτιτανώσεων του μαστού . Γενικά το περιεχόμενο της ομιλίας αφορά αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού .