Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ

GENERAL MAKRIGIANNIS MEMOIRS, VISIONS AND MIRACLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1997
  6. 380-391
    • A detailed analysis and critics on the memoirs of general Makrigiannis as well as on his sulquest books " Visions and ? " with these books , especially the first one, Makrigianni gains a repulation as a prosaic talent completing this way the cycle of his many-sided and admirable personality.
    • Λεπτομερής ανάλυσης και κριτική των απομνημονευμάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη καθώς και του μεταγενέστερου βιβλίου του , Οράματα και Θάματα . Με τα βιβλία αυτά ιδιαίτερα το πρώτο , ο Μακρυγιάννης αναδεικνύεται σε πεζογραφικό ταλέντο συμπληρώνοντας έτσι τον κύκλο της πολύπλευρης και θαυμαστής προσωπικότητάς του .