Έλεγχος της απαντήσεως του κου Μαλτέζου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16777
  4. GR-AtACAb10074072
  5. Ελληνικά
  6. Χατζιδάκις, Ιωάννης Ν.
  7. Αθήνησιν: Π. Δ. Σακελλάριου, 1900
  8. 64