ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

MODERN OPTIC OF X RAYS AND IT'S APPLICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλεξανδρόπουλος Ν
  5. 1997
  6. 311-329
    • The newest enductions in the physics of x - rays and their applications in various scientific fields are presented.
    • Παρουσιάζονται οι νεότερες εξελίξεις στη φυσική των ακτίνων - χ και οι εφαρμογές τους σε διάφορους επιστημονικούς τομείς .