Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

THE CONTRIBUTION OF THE RELIGIOUSNESS OF GREEKS IN THE 1821 REVOLUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010) | Σιώτης Μάρκος
  5. 1997
  6. 280-301
    • A historic retrospection on the influence that Christianity enployed on Greeks from the formal introduction of religion from Alexander the great until the 1821 revolution. The contribution of the relijiousness of the greeks fighters of 1821 for the success of the revolution is pointed out.
    • Ιστορική αναδρομή στην επίδραση που άσκησε η χριστιανική διδασκαλία στους έλληνες από την καθιέρωση της ως επίσημη θρησκεία από τον Μ. Κωνσταντίνο , μέχρι την επανάσταση του 1821 υπογραμμίζεται η συμβολή της θρησκευτικότητας των ελλήνων αγωνιστών του 1821 στην επιτυχία της επανάστασης .