ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

GERASIMOS SKLAVOS 30 YEARS FROM HIS DEATH AN ENLIGHTENED SCULPTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1997
  6. 253-273
    • A detailed report about the life and work of the great greek sculptor , Gerasimou Sklavou with the competion of 30 years from his premature death.
    • Λεπτομερής αναφορά στη ζωή και το έργο του μεγάλου έλληνα γλύπτη Γεράσιμου Σκλάβου με την συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τον πρόωρο θάνατό του .