1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 41492
  4. GR-AtACAb10090948
  5. Ελληνικά
  6. Τρόυ, Μαξιμίλιαν
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [18--]
  8. 22