ΜΙΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ : Ο ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

A PARTICULAR PRESOCRATIC PRESENCE : XENOPHANES AND HIS CONCERN FOR MAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1997
  6. 141-142
    • Ms. Kelesidou's book " Xenophane's philosophy " is presented which uses the material aveulable in order to enter the Xenophanes philosophical "system".
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της κα. Κελεσίδου "Η φιλοσοφία του Ξενοφάνη" , το οποίο εκμεταλλεύεται το διαθέσιμο σχετικό υλικό , προκειμένου να γίνει μια εισχώρηση στο ξενοφάνειο φιλοσοφικό "σύστημα" .