ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC M. PAVLOU MILONA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Chrisanthos Christou | Χρύσανθος Χ.
  5. 1997
  6. 26-30
    • Some biographic facts and the scientific and artistic work of new academic, m. Pavlou Milona.
    • Βιογραφικά στοιχεία , επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Παύλου Μυλωνά .