Ο ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

PHILOSOPHY ACCORDING TO PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1999
  6. 94-112
    • An analysis of the codification of the qualities of a real philosopher according to plato's standards, as they arise from the analysis of various paragraphs from some of his work writtings such as Politia, Phedrou, Sophisti, and others.
    • Ανάλυση της κωδικοποίησης των ιδιοτήτων του πραγματικού φιλοσόφου , όπως τον εννοούσαι ο Πλάτωνος , όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση διαφόρων παραγράφων των κυριοτέρων έργων του όπως της Πολιτείας , του Φαίδρου , του Σοφιστή και άλλων .