ΚΑΙΡΟΣ: ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ

WEATHER: THE STATUE OF LYSIPPE AND THE EPIGRAM OF POSEIDIPPOS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1997
  6. 67-70
    • The announcement concerns the stetue of Lysippe which the sculptor created in 330 b.c. and has dedicated to Cairo. Also, it comments Poseidon's epigram which the poet composed for this status.
    • Η ανακοίνωση αφορά το άγαλμα το οποίο είχε δημιουργήσει ο γλύπτης Λύσιππος το 330 περίπου πχ. και το οποίο είχε αφιερώσει στον καιρό. Επίσης σχολιάζεται το επίγραμμα του Ποσειδίππου, το οποίο ο ποιητής συνέθεσε με αφορμή το άγαλμα αυτό.