ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

COMMENTS ON MODERN PAINTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mathiopoulos Pavlos | Μαθιόπουλος, Παύλος (1876-1956)
  5. 1949
  6. 51-66
    • The impressions of the speaker from a painter's point of view about modern painting and art in general are presented. He rejects all the current fine art rythms like cubism, surrealism, expressionism, etc. While he describes very expressively the way low quality pieces are adverfized by the gallerists and they are sold in very high prices.
    • Παρουσιάζονται οι εντυπώσεις του ομιλητή , κάτω από την ιδιότητα του ζωγράφου για την σύγχρονη ζωγραφική και την τέχνη γενικότερα . Απορίπτονται όλα τα σύγχρονα εικαστικά ρεύματα π.χ. κυβισμός, σουρεαλισμός, εξπρεσιονισμός κλπ. ενώ περιγράφεται παραστατικά ο τρόπος που οι έμποροι τέχνης προβάλουν χαμηλής ποιότητας έργα με σκοπό να κερδοσκοπήσουν.