28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1949

28TH OCTOBER 1949 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1949
  6. 29-33
    • An introduction from the president of the Athens Academy concerning the 28th of October 1949 National Holiday
    • Εισήγηση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών σχετική με την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1949.