ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1945.

CONCERNING THE CHANGE OF SOLAR RADIATION AND OF THE SKY'S COLOUR DURING THE SUN'S ECLIPSE ON THE 9TH JULY, 1945. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1949
  6. 306-309
    • Observations are being made about the change of solar radiation and of the sky's colours during the sun's eclipse on the 9th July 1945 and the relative conclusions are presented.
    • Γίνονται παρατηρήσεις επί της μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας και του χρώματος του ουρανού κατά την έκλειψη του Ηλίου στις 9 Ιουλίου 1945 και παρουσιάζονται τα σχετικά συμπεράσματα.