ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΣ

ELECTRODYNAMIC FLUID VOLTAGE AS JUSTIFICATION FOR PERIODIC RYTHMICAL PRECIPITATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1949
  6. 277-280
    • It is proven that the derivative under the junction of electrolyte AgNo3/K2Cr2O7 in a gelatine current, reduces quickly originally and later on, slowly. This evolves at the same time towards the formation speed of the circlet of the periodic rythmical precipitation.
    • Αποδεικνύεται ότι το παραγόμενο υπό του ζεύγους των πλεκτρολυτών Agno3/k2Cr2O7 σε ζελατίνη ρεύμα , ελαττώνεται αρχικά ταχέως και μετά βραδέως. Αυτό βαίνει παράλληλα προς την ταχύτητα σχηματισμού των δακτυλίων της περιοδικής ρυθμικής κατακρημνίσεως.