1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Δημοσίευση
  3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  4. 8358
  5. GR-AtACAb10074121
  6. Ελληνικά
  7. Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
  8. Εν Αθήναις: Μπέκ και Μπάρτ, 1903
  9. 18
    • Πρωτότυπο