ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Isaakidis K.
  5. 1949
  6. 252-256
    • M. G. Ioakimoglou's work writting "Pharmacology and Formulary" is presented in which all the new drugs that sirculated are included. Also, m. I. Katsora's book "General Pathology" is presented in which he examines illnessis and diseases from a morphological and functional point of view. Finally, m. Lichnou's book "The dive tree and it's cultivation" is exposed in which the use of olive oil is studied as well as the nutrional values of the frint and other issues that concern it's cultivation.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Γ. Ιωακείμογλου, " Φαρμακολογία και Συνταγολογία " , στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα νέα φάρμακα που κυκλοφόρησαν. Επίσης παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Ι. Κατσαρά " Γενική Παθολογία " , το οποίο ερευνά τις νόσους και τις παθήσεις , από μορφολογικής και λειτουργικής απόψεως. Τέλος κατατίθεται το βιβλίο του κ. Ν. Λύχνου " Το δένδρον της ελαίας και η καλλιέργειά του " , στο οποίο μελετάται η χρήση του ελαιολάδου και οι θρεπτικές ιδιότητες του καρπού της και άλλα ζητήματα που αφορούν την καλλιέργειά της.