ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΡΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, Ι. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, Γ. ΠΟΥΛΙΟΥ, Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ

UNPUBLISHED DOCUMENTS CONCERNING 3 ASSOCIATES OF RIGA . I. MAVROGENI, G. POULIOU, G. THEOCHARI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Enepekidis Polych. | Ενεπεκίδης Πολυχρ.
  5. 1949
  6. 123-126
    • Unpublished documents of 3 associates of Riga are becoming known through austrian records , associates I. Mavrogeni, G. Pouliou and G. Theochari.
    • Γίνονται γνωστά μέσα από αυστριακά αρχεία, ανέκδοτα έγγραφα για 3 συντρόφους του Ρήγα , του Ι. Μαυρογένη , του Γ. Πουλίου και του Γ. Θεοχάρη.