ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ

RECONSTRUCTION MATERIALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1949
  6. 104-116
    • Suggestions for the use of specific construction materials which are considered appropriate for the reconstruction of Greece and the repairs from the damages that were made during the belligent period 1940-1949.
    • Προτάσεις για την χρήση συγκεκριμένων οικοδομικών υλικών που θεωρούνται κατάλληλα για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος και την επιδιόρθωση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά την εμπόλεμη περίοδο 1940-49.