ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

CRITICAL OBSERVATIONS ON PLUTARCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1949
  6. 80-84
    • Various observations of interpretative and actual nature an Plutarch's essay concerning Isis and Osiris
    • Διάφορες παρατηρήσεις εργηνευτικής και πραγματικής φύσεως στην πραγματεία του Πλούταρχου περί Ίσιδος και Οσίριδος.