1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1949
  6. 75-80
    • The work of m. V. Fragouli " The ship's technique" is presented as well as m. And. Drakaki's book "Siros under Turkish domination" when is about the historic events of the island from 1537 till 1821, Siro's life during that period, the religion , the self - addministration of the island and the taxation. Finally, new paintings are exposed from m. Ep. Thomopoulos.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Β. Φραγκούλη, "Η τεχνική του πλοίου" καθώς και το βιβλίο του κ. Ανδρ. Δρακάκη " Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας ", το οποίο αφορά τα ιστορικά γεγονότα της νήσου από του 1537-1821, τη ζωή στη Σύρο εκείνη την περίοδο, την θρησκεία, την αυτοδιοίκηση της νήσου και την φορολογία. Τέλος, εκτίθενται νέοι πίνακες ζωγραφικής του κ. Επ. Θωμόπουλου.