ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1949
  6. 58-61
    • M. Antoniou Emm. Benaki's book " Greek national clothing " is presented which is an album of greek clothing of the Benaki Museum.Also, the book "Work and day" is presented from the archibishop of Thessaliotidas and of Phanariopharsalon , m. Iezekil which contains treatises for various matters in various eras.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Αντώνιου Εμμ. Μπενάκη " Εθνικαί Ελληνικαί Ενδυμασίαι " , το οποίο είναι Λεύκωμα των ελληνικών ενδυμασιών του Μουσείου Μπενάκη. Επίσης , παρουσιάζεται το βιβλίο " ¨Εργα και Ημέραι του Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κ' Φαναριοφαρσάλων κ. Ιεζεκιήλ, το οποίο περιέχει διατριβές για διάφορα ζητήματα σε διάφορες εποχές.