1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 8357
  4. GR-AtACAb10074124
  5. Ελληνικά
  6. Βούρης, Γεώργιος Κ.
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [1844]
  8. 4