ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1949
  6. 8-10
    • M. Cl. Tsourka's book " The begining of teaching philosophy and of free though in the Balkans. The life and the art of Theophile Corydalee(1563-1646)", is presented in which Theophilo Coridalleo's contribution to greek letters and philosophy is being studied.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Κλ. Τσούρκα "Le debuts de l' enseignement philosophique et de la libre pensee dans les Balkans. La vie et l' oeuvre de Theophile Corydalee (1563-1646), το οποίο μελετά τη συμβολή του Θεόφιλου του Κορυδαλλέως, στα ελληνικά γράμματα και την φιλοσοφία.