Δημητρίου Αιγινήτου τεσσαρακονταετηρίς : 1890-1930 : [έκτακτος συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών τη 24 Ιανουαρίου 1931]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 8333
  4. GR-AtACAb10064806
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Εστία, 1931
  7. 64