ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ "ΒΟΜΒΟΧΥΛΟΝ" ΠΑΡΑ ΤΩ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗ

CONCERNINE THE WORD "BOMBOCHYLUM" ACCORDINE TO DYOSCORIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1957
  6. 429-433
    • The etymology of the word "bombochylum" is being studied according to dyascorides .
    • Μελετάται η ετυμολογία της λέξης "βομβόχυλον", σύμφωνα με τον Διοσκορίδη.