1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1957
  6. 429-433
    • The etymology of the word "bombochylum" is being studied according to dyascorides .
    • Μελετάται η ετυμολογία της λέξης "βομβόχυλον", σύμφωνα με τον Διοσκορίδη.