ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΙΝΕΝΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΤΙΜΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

CONCERNINE THE POLYMERISATION OF PINENS UNDER TRICHLORIDE OF ANTIMONY AND OF TETRACHLORANTIMONIC ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Galinos A.Gr | Τσαγκάρης Ι. Μ. | Γαληνός Α.Γρ. | Tsangaris I. M.
  5. 1957
  6. 393-395
    • An experimental ascertanment of the catalytic energy of independent halogen acid of various metals and esdpecially the one of tetrachloro antimonic acid in the polymerisation of pinen .
    • Πειραματική διαπίστωση της καταλυτικής ενέργειας ελευθέρων αλογονοξέων διαφόρων μετάλλων και ιδιαίτερα τον τετράχλωρο αντιμινικού οξέος στον πλημερισμό του πινενίου.