ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΟΥ

CONCERNING THE INTERLINKINGS OF HALOGEN - ACID OF ANTIMONY WITH CHLORINE AND BROMINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι. | Γαληνός Α.Γρ. | Tsangaris I. M. | Galinos A.Gr | Τσαγκάρης Ι. Μ.
  5. 1957
  6. 388-393
    • An experimental determination method of the chemical type : interlinkings of halogen and antimony with chlorine and bromine .
    • Πειραματική μέθοδος προσδιορισμού του χημικού τύπου συμπλοκών αλογονοξέων αντιμονίου με χλώριο και βρώμιο.