1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1957
  6. 306-308
    • A study which contributes to the examination of pigments of infernor organisms which are found in the borderline between vegetal and vital cells .
    • Έρευνα, η οποία συμβάλλει στην εξέταση των χρωστικών ουσιών κατωτάτων οργανισμών, που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ των φυτικών και των ζωικών κυττάρων.