ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΥΪΛΛΙΑΜ ΦΩΚΝΕΡ

CONCERNING THE LITERARY WORK OF WILLIAM FAULKNER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1957
  6. 189-196
    • A biographic report and remarks concerning the literary work of world renown writer , William Faulkner .
    • Βιογραφικό σημείωμα και σχόλια επί λογοτεχνικού έργου, του διεθνούς φήμης συγγραφέα Ουϊλλιαμ Φώκνερ.